O společnosti

Základní informace

SEG s.r.o.
Skladová 4 326 00 Plzeň
IČO: 46883657
DIČ: CZ46883657
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 107-4639210277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C vložka 2665 u Krajského soudu v Plzni

 

Portfolio nabízených služeb

Společnost realizuje komplexní dodávku a montáž v oblastech svého podnikání:

-projektování a výstavba energetických zařízení
(venkovní vedení, kabelová vedení, transformační stanice a rozvodny, veřejné osvětlení, domovní a průmyslové elektroinstalace, optotrubky, zemní práce, výkon inženýrských činností při přípravě a realizaci staveb)

-výroba stožárů a ocelových konstrukcí
(příhradové stožáry, konstrukce distribučních trafostanic, konzole a konstrukce pro energetiku, ocelové konstrukce dle přání zákazníka, zámečnické práce, povrchovou ochranu ocelových konstrukcí -žárové zinkování, nátěrový systém CHING),

-trafoslužba
(kompletní servis v oblasti transformátorů, tlumivek a odporníků všech napětových hladin, prodej nových nebo repasovaných transformátorů, úpravy -vysoušení, regenerace a diagnostika -včetně PCB látek transformátorových olejů, stacionární a mobilní nízkofrekvenční vysoušecí zařízení, smluvní zajištění kompletní údržby)

 

Integrovaný systém řízení

Společnost má zaveden Integrovaný systém řízení, který je vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001.

Společnost zajišťuje neustálé zlepšování efektivnosti tohoto systému. Představitelem managementu pro Integrovaný systém řízení je Vedoucí sekce Správa.

 

Certifikáty

Zlatý certifikát

ES certifikát dle EN 1090-1

Certifikát ČSN EN ISO 3834-2

Certifikát IQNet 9001

Certifikát IQNet 18001

Certifikát IQNet 14001

Certifikát CQS 9001_ENG

Certifikát CQS 9001_CZ

Certifikát CQS 18001_ENG

Certifikát CQS 18001_CZ

Certifikát CQS 14001_ENG

Certifikát CQS 14001_CZ

Politika ISŘ


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018


Pro subdodavatele

ŠSP ČEZ – Výcvikový program, obsah školení

ŠSP ČEZ – Doklad o proškolení školitelů Judas, Zdráhal 29.8.2019

Přehled rizik MSEM, a.s. od 1.5.2019

ŠSP ČEZ – Stanovení podmínek pro oblast BOZP