Úvod

Základní informace

Společnost SEG s.r.o. se zabývá montážní činností v oblasti elektrických zařízení, výrobou stožárů a konstrukcí pro energetiku a projektováním elektrických zařízení.

Firma má sídlo v Plzni a další montážní střediska v Praze, Karlových Varech a Klatovech.

Společnost byla založena v říjnu 1992.

Společnost disponuje 150 zaměstnanci a moderním strojním a mechanizačním vybavením. Nejvýznamnějšími zákazníky jsou ČEZ Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., E.ON Česká republika, a.s.